DFX Audio Enhancer 9.210

Những điểm mới và cải thiện ở DFX Audio Enhancer 8:
  • Cải tiến chức năng xử lý nhạc bao gồm bộ hỗ trợ đầy đủ Surround Sound 5.1 và 7.1
  • Kiểu dáng giao diện nổi bật
  • Chế độ mini-mode mới ở dạng đứng kết hợp hài hòa với Media Player
  • Nhạc cụ chơi mạnh, sinh động và tự động thu nhỏ
  • Cung cấp tình trạng hiển thị.

New and improved features in DFX Audio Enhancer 9:
* Automatic preset selection with associated songs
* Backup and restore personal presets
* 10 band audio spectrum analyzer
* Improved responsiveness and user control
* Gadget style user interface option
* 64-bit Windows support
Homepage-Trang Chủ

Download DFX Audio Enhancer 9.0 for Windows MediaPlayer 32-bit

Download DFX Audio Enhancer 9.0 for Windows MediaPlayer 64-bit

Download DFX Audio Enhancer 9.0 for Winamp

Download DFX Audio Enhancer 9.0 for Musicmatch

Download DFX Audio Enhancer 9.0 for RealPlayer

Download DFX Audio Enhancer 9.0 for J. River Media Center

Crack Only

DFX Audio Enhancer 9.210 - ALL Versions(x86/x64) & Skins + Crack

Theo Softvnn 

0 comments:

Post a Comment