Watermark Master 2.2.10 - Đóng dấu bản quyền cho video

Watermark Master 2.2.10 - Đóng dấu bản quyền cho video

Watermark Master 2.2.10 - Đóng dấu bản quyền cho videoWatermark Master Screenshot

Watermark Master là một ứng dụng đặc biệt bổ sung các dấu ấn bản quyền cho các file video và hình ảnh.
Watermark Master là một trình biên tập video đa chức năng được chủ yếu nhằm tới việc thêm các dấu ấn bản quyền cho các file hình ảnh và video. Giao diện rõ ràng và sự xuất hiện của trình thuật sĩ làm cho chương trình trở nên dễ dàng để làm việc thậm chí cho những người không có những hiểu biết sâu sắc.

Chương trình có tất cả chức năng cần thiết cho việc biên tập hình ảnh và video: các thiết lập bộ lọc rộng lớn (bao gồm Deinterlace), 6 thuật toán lấy mẫu lại, tính năng điều chỉnh màu sắc, khả năng lật, xoay, hình ảnh nét hay mềm, khả năng thiết lập thời gian và nhiều thứ khác. Nó cũng bao gồm chức năng Grabber (việc tạo thumbnails và galleries hình ảnh của các file video) và khả năng xử lý file như khi chúng thêm vào một thư mục (được gọi là chức năng theo dõi thư mục).
Ứng dụng cho phép tạo tất cả các loại dấu ấn bản quyền có thể nghĩ ra được: văn bản, hình ảnh, khu vực mờ, hình chữ nhật, video, GIF chuyển động, creeping line và audio. Thời gian hiển thị có thể được ấn định cho bất kì loại dấu ấn bản quyền nào. Trong vùng Preview tất cả các dấu ấn bản quyền có thể được hiển thị cùng với hoặc không cùng với thời gian hiển thị của nó trong tài khoản.
—————————————————————–
Watermark Master is a multifunctional video editor primarily intended for conversion of video and image files with adding any kinds of watermarks to them. Clear interface and the presence of Wizard make the program easy-to-operate even for people who do not possess any special knowledge. The program possesses all necessary functions for editing of videos and images: a broad set of filters (including Deinterlace), 6 resampling algorithms, color adjustment feature, ability to flip, rotate, sharpen or soften image, ability to set timelines and many others. It also includes Grabber function (creation of thumbnails and image galleries of video files) and ability to process files as they are added to folder (so-called Watch Folder function). The application enables creation of all imaginable kinds of watermarks: text, image, blur area, rectangle, video, animated GIF, creeping line and audio. Display time can be assigned for any kind of watermark. In the Preview area all watermarks can be displayed either taking or without taking their display time into account. Watermark Master is optimized for batch processing (processing a great number of files per one pass). A folder with files can be added as source file. Files in the folder can be processed by mask here; subfolders recursive processing can be activated in case of need. Flexible mechanism of construction of the output file name enables to preserve the original hierarchy of folders regardless of its complexity. Watermark Master supports all basic formats of video, audio and image files. Besides the application can handle DVDs as well as VOB and IFO files. The program is intended above all for creation of video and image galleries with adding to every frame some information about its author. Also it can be recommended to be used for batch conversion of video files from one format to another and ripping DVDs. Besides Watermark Master may be useful for creation of various montage effects.


Theo taiphanmem.org


Dung lượng: 19.47 MB
Download full
__________________

0 comments:

Post a Comment