Suamp V1.6.615 Media Player Free

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều ứng dụng hổ trợ nghe nhạc miễn phí như Winamp, AIPM, Aktiv và Suamp Media Player là một trong số đó. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với bạn về Suamp Media Player, nó được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Ứng dụng là trình nghe nhạc miễn phí tương thích với hầu hết các định dạng phổ biến hiện nay được thiết kế bởi Cristea Aurel Ionut....

Manufacturer: Cristea Aurel Ionut
License: Freeware
File size: 1.059Mb/Windows 2K/2003/2008/XP/Vista/7

Ứng dụng là một phương tiện truyền thông chơi nhạc miễn phí tương thích hầu hết các định dạng như MP3, MP2, WAV, WMA, OGG, Audio CD, FLAC, InternetStreams, DIVX, MPG, AVI và nhiều hơn nữa với sự hổ trợ bổ sung. Ngoài ra, Suamp cũng đi kèm với sự hổ trợ cho Winamp DSP Plugins, cũng như Sonique Visualization và một vài giao diện mới.

Tính năng:

* Excellent Playback Quality, based on the BASS API 2.4 by un4seen.com.
* 18 band Equalizer with visual effects and presets.
* Playlist Editor with a lot of options.
* Sonique 1.x Visualization plugins support !!!
* Input, generic and DSP Plugins support.
* WinAmp 2.x DSP Plugins Support !!!
* Audio File Tags Support.
* Video formats Support !!!
* File album artworks and CD album artworks

Suamp Media Player hổ trợ Audio-Vedieo các định dạng sau thông qua BASS:

1. OGG - Ogg Vorbis
2. MP3 - MPEG1/2/2.5 layer 3
3. MP2 - MPEG layer 2
4. MP1 - MPEG layer 1
5. WMA - Windows Media Audio Files
6. WAV - Windows Audio Files
7. MO3 - Modules with MP3 or OGG encoded samples
8. IT - Impulse Tracker modules
9 . XM - FastTracker2 modules
10. S3M - StreamTracker3 modules
11. MTM - MultiTracker modules
12. MOD - Generic module formats
13. UMX - Unreal/Tournament music package
14. CDA - CD Audio Tracks
15. FLA - Free Lossless Audio Codec Files
16. FLAC - Free Lossless Audio Codec Files
17. OFR - OptimFROG Files
18. OFS - OptimFROG DualStream Files
19. WV - WavPack Files
20. MPC - MusePack Files
21. MP+ - MusePack Files
22. MPP - MusePack File
23. SPX - Speex Files
24. APE - Monkey''s Audio Files
25. MAC - Monkey''s Audio Files
26. AVI - Audio-Video Interleaved
27. MPG - Motion Picture Experts Group
28. MPEG- Motion Picture Experts Group
29. MOV - Quicktime Movie (version 2 and lower)
30. ASF - Advanced Streaming Format
31. WMV - Windows Media Video Files

Tham khảo và download Suamp Media Player V1.6.615

++++++++++++++++++++++
Theo qduc.blogspot.com

0 comments:

Post a Comment