File Splitter & Joiner:Phần mềm chia nhỏ và ghép file

Sau khi download về, ta chỉ cần double click vào file FileSJ.exe là có thể bắt đầu việc chia nhỏ và ghép file. Màn hình giao diện tiếng Anh của FileSJ trông như hình bên dưới:
Ta nên chuyển qua giao diện tiếng Việt cho quen thuộc hơn:


1- Hướng dẫn chia nhỏ file:
Bước 1:
Chạy chương trình FileSJ.exe, vào tab “Chia nhỏ” (Splitting)

Bước 2:
Chọn file cần chia nhỏ (tập tin nguồn).

Sau khi ta đã chọn file để chia nhỏ, thư mục xuất (chứa các phần chia nhỏ) sẽ được mặc định là thư mục chứa file ban đầu. Nếu muốn, ta có thể đặt lại thư mục xuất theo ý mình

Bước 3:
Chọn kiểu chia nhỏ. Có hai kiểu chia nhỏ:

- Kiểu 1: chia file thành các phần bằng nhau (thực tế phần cuối cùng có thể không bằng các phần trước, mà có thể chênh lệch khoảng vài byte)

- Kiểu 2: chia file thành các phần bằng nhau và bằng kích thước định sẵn (phần cuối cùng có thể không bằng các phần trước)

Bước 4:
Click vào nút “Chia” để bắt đầu quá trình chia nhỏ file. Sau khi chia xong, sẽ có thông báo “Bạn có muốn xóa file nguồn không ?”. Ta nên chọn “No” (không). Các phần chia nhỏ sẽ có tên giống tên file ngyên thủy và được tự động gắn thêm phần đuôi 001, 002, …
Ví dụ: ta chọn file Chuc be ngu ngon.DAT để chia nhỏ thành 4 phần bằng nhau thì các phần chia nhỏ sẽ có tên là: Chuc_be_ngu_ngon.DAT.001,Chuc be_ngu _ngon.DAT.002,Chuc_be_ngu_ngon.DAT.003,Chuc_be_ngu _ngon.DAT.004

Đến đây ta có thể upload từng phần nhỏ này (và nhớ báo cho người download là bạn đã dùng phần mềm nào để chia và chia thành mấy phần nhé )

2- Hướng dẫn ghép file:
Sau khi đã download đầy đủ các phần, ta có thể ghép các phần lại qua các bước sau:

Bước 1:
Để tất cả các phần vào trong cùng một thư mục. Tên của các phần đều phải giống nhau ở phần đầu, chỉ khác nhau ở phần cuối: .001, .002., …

Bước 2:
Chạy chương trình FileSJ.exe, vào tab “Ghép nối” (Joining)

Bước 3:
Chọn phần đầu tiên (phần có đuôi .001)
Sau khi ta đã chọn phần đầu tiên, tập tin xuất (file ghép) sẽ được mặc định tên như các phần và nằm trong thư mục chứa các phần. Nếu muốn, ta có thể đặt lại tập tin xuất theo ý mình


Bước 4:
Click vào nút “Ghép” để bắt đầu quá trình ghép các phần với nhau. Sau khi ghép xong, sẽ có thông báo “Bạn có muốn xóa các file thành phần không ?”. Ta nên chọn “No” (không). Sau đó ta kiểm tra file xuất có được ghép thành công hay không (tức là có thể sử dụng được không). Nếu thành công thì khi đó ta có thể xóa các file thành phần.

3- Một vài lưu ý
- Khi chia nhỏ file, nên chia một cách hợp lý, tránh chia thành quá nhiều phần nhỏ hoặc để kích thước của mỗi phần quá lớn. Ngoài ra tên của file chia nhỏ ta cũng nên đặt sao cho ngắn gọn để các phần chia nhỏ cũng ngắn gọn như vậy

- Khi download các phần của file, ta nên để ý: thông thường tất cả các phần của file đều có kích thước bằng nhau, trừ phần cuối

- Khi ghép các phần lại với nhau, ta phải đặt tất cả các phần trong cùng một thư mục và đảm bảo các phần phải có tên giống nhau, trừ phần đuôi 001, 002, …
__________________

0 comments:

Post a Comment