K-Lite Codec Pack Corporate/ Standard/ Full/ Mega 6.0.4 (03/06/2010)

K-Lite Codec Pack Corporate/ Standard/ Full/ Mega 6.0.4
Click the image to open in full size. K-Lite Codec Pack là tập hợp các bộ mã hóa/giải mã và các công cụ liên quan. Các bộ mã hóa/giải mã cần thiết cho việc mã hóa và/hay giải mã (chơi) các định dạng phim.

K-Lite Codec Pack được thiết kế để trở thành một giải pháp thân thiện cho việc xem mọi định dạng phim.
Với K-Lite Codec Pack bạn sẽ có thể chơi 99% các định dạng phim tải về từ internet.

K-Lite Codec Pack bao gồm 05 phiên bản:

  • K-Lite Codec Pack Basic chỉ bao gồm các công cụ cần thiết nhất. Bộ công cụ chứa mọi thứ bạn cần để xem mọi định dạng thông dụng. Bộ công cụ dung lượng nhỏ vừa đủ để vừa trên một đĩa mềm. Cũng như rất phù hợp để tích hợp vào đĩa phim CD.
  • K-Lite Codec Pack Standard bao gồm mọi thứ bạn cần để xem mọi định dạng thông dụng nhất. Gói công cụ đủ dùng cho người dùng thông thường
  • K-Lite Codec Pack Corporate phù hợp cho từng môi trường riêng biệt
  • K-Lite Codec Pack Full bao gồm nhiều bộ mã hóa/giải mã hơn nữa. Bộ này cũng hỗ trợ mã hóa nhiều định dạng đa dạng. Phù hợp cho người dùng kinh nghiệm hay những người muốn thực hiện những tác vụ mã hóa riêng.
  • K-Lite Mega Codec Pack bao gồm đầy đủ nhất mọi công cụ để bạn có thể xem được tất cả mọi định dạng.

K-Lite Codec Pack hiện có thể cài đặt trên các HĐH sau: 2003/2008/XP/Vista/Windows 7

(dịch bởi psp_lonefox - Softvnn.com)

Changelog:

* Updated Media Player Classic Home Cinema to version 1.3.1976
* Updated ffdshow to revision 3467
* Updated VP8 decoder to version 0.9.7.0
* Updated Codec Tweak Tool to version 4.4.2
* Fixed error when registering DivXDecH264.ax
* Added configuration options for the DivX H.264 decoder to the Codec Tweak Tool
* Minor changes
[Image] Homepage - Trang chủ.

[Image] Download K-Lite Mega Codec Pack 6.0.4 [25.37MB].

[Image] Download K-Lite Codec Pack 6.0.4 Full [16.65MB].

[Image] Download K-Lite Codec Pack 6.0.4 Corporate[13.49MB].

[Image] Download K-Lite Codec Pack 6.0.4 Standard [10.43MB].

[Image] K-Lite Codec Pack 6.0.4 Update [4.81MB] ( For K-Lite Codec Pack 6.0.x (Mega/Full/Standard/Basic/Corporate)
__________________
Theo Softvnn

0 comments:

Post a Comment