Winamp 5.572 Build 2830


Click the image to open in full size.


Winamp 5.572 Build 2830


Thông tin chi tiết


Winamp
là một chương trình nhanh chóng, linh hoạt, và cho âm thanh có độ trung thực cao cho Windows. Winamp hỗ trợ chơi rất nhiều định dạng âm thanh (MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI, ...) và các định dạng video (AVI, ASF, MPEG, NSV), giao điện có thể thay đổi được thông qua các skin(hỗ trợ các skin của Winamp 1.x/2.x skinsWinamp 3), các plug-in thêm vào các hiệu ứng âm thanh và các visualization( bao gồm 2 plug-in tuyệt vời cho visualization), thư viện nâng cao, hỗ trợ Internet radio và TV, chép lại CD, và ghi CD.

Phiên bản đầy đủ có thể chơi được các định dạng MP3, AAC, WMA...; tương thích với các plugin của Winamp 2; hỗ trợ đầy đủ các skin cổ điển và hiện đại; chơi video; có một thư viện mạnh mẽ; duyệt qua Internet RadioTV; tích hợp các bài hát và video có sẵn từ Internet; các gói Visualizations; ghi và chép đĩa CD.
Phiên bản LITE cho phép bạn chơi các định dạng MP3, AAC, WMA, .... tương thích với các plugin của Winamp 2 và hỗ trợ đầy đủ các skin cổ điển.

Các điểm nổi bật:

* Các tính năng mới cho các thiết bị di động - các tùy chọn chuyển mã, đồng bộ mới, hỗ trợ chơi trên USB, đồng bộ video, phát lại trực tiếp từ các thiết bị.
* Rip nhanh chóng hơn
* Cải thiện chức năng mã hóa ACC và ACC+
* Hỗ trợ Unicode cho thông tin của file, tên file, và tiêu đề
* iTunes-Tương thích với các file MP3/M4A và mã hóa M4A
* Tùy chọn chơi ở chế độ 24bit
* Hỗ trợ xem lại

Các tính năng:

- Chơi các file nhạc và video (aacPlus, MP3, AAC, WMA ..!)
- Tương thích với các plugin của Winamp 2
- Hỗ trợ đầy đủ cho các skin cổ điển và hiện đại
- Chơi Videos (NSV, WMV, ...!)
- Thư viện mạnh mẽ
- Duyệt SHOUTcast Radio và TV Stations
- Duyệt các bài hát và video của Winamp
- Tích hợp các nội dung video của AOL( Tin tức, Thể thao, Film...)
- Tính năng radio của AOL
- SHOUTcast Wire (podcast directory)
- Predixis MusicMagic (dynamic playlisting)
- Bundled Visualizations
- Ghi CD (đạt tốc độ 2x - 48x trong bản Pro!)
- Rip CDs (đạt tốc độ 8x aacPlus, AAC, WMA - không giới hạn cho aacPlus, AAC, WMA và MP3 trong bản Pro!)
- 50 bài nhạc mp3 miễn phí từ Emusic
- Bao gồm cả Winner từ Internet
- Surround Music Project!
- Bao gồm MP3 'Mercy Me' của Alkaline Trio
- Rip/Encode nhạc thành các định dạng aacPlus, AAC, WMA, or MP3!
- Ghi CDs lên tới tốc độ 48x!

Changes in Winamp 5.572:

* Improved: [h264.w5s] H.264 decoder optimizations
* Improved: [in_avi/bmp.w5s] Support for RGB bitmap AVI
* Improved: [ml_disc] Support for Disc# in CD Ripping naming convention
* Fixed: Crash when using Alt+3 editor during mldb background scan
* Fixed: EasyMove for classic video window
* Fixed: Spectrum analyzer and beat vis for 32bit PCM files
* Fixed: [bmp.w5s] Memory leaks with BMP AVI codecs (tscc, rle, yuv, rgb)
* Fixed: [D3D] Crash when changing height but not width on back-to-back videos
* Fixed: [gen_tray] Compact mode in Win7 popout tray
* Fixed: [in_avi] Crash on files with missing RIFF header (including 0-byte files)
* Fixed: [in_avi] Crash when ix## seektables aren't where they are supposed to be...
* Fixed: [in_mod] Out of memory error with some older .mod files
* Fixed: [in_mp3] ADTS header unicode/ansi issues (for .aac files)
* Fixed: [ml_impex] UTF-8 writing
* Fixed: [ml_local] Info editor erasing mldb fields not supported by input plugin
* Misc: Further attempts to fix reported elevation/registration issues on Vista & Win7
* Misc: Installer: Only install Gracenote alongside dependent components
* Misc: More general tweaks, improvements, fixes and optimizations
* Misc: Various translation updates (note: French lang pack now updated to 5.57x)
* Updated: [gen_jumpex] JTFE v1.0.7.3
* Updated: libpng 1.4.0
* Updated: libsndfile 1.0.21

Click the image to open in full size. Homepage - Trang chủ

Click the image to open in full size. Download Winamp 5.572 Full (US English installer) - [10.3MB]
Click the image to open in full size.
Download Winamp 5.572 Pro (Multi-national installer, asks for key during install) - [14.3MB]
Click the image to open in full size.
Download Winamp 5.572 Pro (US English Pro installer, asks for key during install) - [10.3MB]

Click the image to open in full size.
Download Winamp 5.572 Lite (basic 2.x-style mp3/cd player) - [3.1MB]

Click the image to open in full size.
Thuốc: Tắt mạng trước khi điền Key


Code:
Name: www.softvnn.com
Reg: 8BWQ7-S8NM2-701PC-5CTA4
__________________
Theo Softvnn

0 comments:

Post a Comment