Nero Burning Rom 9.4.13.2d & 9.4.12.3d Free1. Bật Nero Setup
2. Khi có yêu cầu nhập SERIAL thì bật keygen lên

  • Product: Nero 9.0
  • License: Retail Single
3. Nhấp vào "Remove all serials”
4. Nhấp vào "Generate"
5. Nhấp vào “Add to white list”
6. copy số serial từ KeyGen và paste vào khung nhập serial của Nero Setup. Giống với serial khi “Add to white list” .
7. Tiếp tục cài đặt
8. Khi cài xong, mở keygen lên 1 lần nữa
9. Nhấp vào “Remove all serials”
10. Chọn vào mục Auto register serial when I press "Add to white list". Nhấp vào “Add to white list"
Xong!

Lưu ý! đối với Windows Vista và Windows7 thì nhấp chuột phải chọn "run as administrator" để mở keygen.

-----------------
Theo Softvnn

0 comments:

Post a Comment