Magic Burning Studio 11.6.0.289

Magic Burning Studio nâng cấp phiên bản đưa ra những cải tiến mạnh mẽ so với phiên bản cũ, bạn có thể thấy tất cả những gì bạn muốn khi ghi dữ liệu, audio và video ra CD/DVD/VCD/SVCD.Nó cũng cung cấp cho bạn những tùy chọn như chọn hệ thống, thay đổi CD-text,định rõ tiêu đề và tác giả, thêm nhãn đĩa, xác lập tốc độ ghi đĩa và cách thức ghi...
Magic Burning Studio sẽ được đánh giá như 1 phần mềm ghi đĩa dễ sử dụng mà chỉ cần vài bước để tạo đĩa.Thậm chí nếu bạn là 1 người mới học ghi đĩa, Magic Burning Studio cũng cho bạn những kinh nghiệm thú vị mà ko gặp rắc rối nào


Với Magic Burning Studio bạn có thể:
 • Tạo đĩa MP3 CDs/DVDs
 • Ghi phim ra thành những đĩa video DVD, Video CD ( VCD ) hay Super Video CD ( S-VCD )
 • Tạo và ghi các file ảnh CD/DVD
 • Ghi file WAV, MP3, WMA và Ogg trực tiếp ra đĩa audio CDs
 • Ghi dữ liệu ra đĩa CD/DVD
 • Ghi thư mục DVD Video
 • Ghi file Iso ra đĩa CD/DVD
 • Chụp CD/DVD dưới dạng file ISO/WAV/MDS
 • Chuyển đổi file video thành VOB
 • Copy đĩa
 • Thể hiện thông tin về ổ ghi
Serial
Code:
Name.....: YPOGEiOS

Serial...: MBS5949981
__________________

0 comments:

Post a Comment