EZ Softmagic MP3 Splitter & Joiner Pro 4.22.2

Click the image to open in full size.


MP3 Splitter & Joiner Pro là phiên bản nâng cao và được cung cấp thêm nhiều tính năng mạnh mẽ bên cạnh các tính năng cũ của chương trình MP3 Splitter & Joiner. Nó kết hợp MP3 Splitter (MP3 Cutter) Pro và MP3 Joiner Pro lại thành một chương trình duy nhất, bạn có thể chia một tập tin âm thanh lớn thành nhiều phần nhỏ hoặc kết hợp nhiều tập tin âm thanh thành một tập tin âm thanh lớn.
Nó có thể nối hoặc chia những tập tin âm thanh có dung lượng lên đến 4GB. Với tính năng "Batch Split" [Chia hàng loạt] bạn có thể thực hiện việc chia nhiều tập tin âm thanh chỉ với một cú nhấp chuột. Nó còn có thể tự động nhận biết những đoạn im lặng trong tập tin âm thanh để chia (Split by Silence) [chia theo đoạn nhạc], và bạn có thể dễ dàng chia một tập tin âm thanh lớn thành những đoạn nhạc riêng biệt. Với "Partial Merge" [nối từng phần] bạn có thể nối trực tiếp bất kỳ phần nào của tập tin âm thanh chỉ với một cú nhấp chuột mà không cần phải nhập các phần chia vào trước khi nối. Hỗ trợ các định dạng âm thanh: MP3, MPA, WAV, WMA/ASF, OGG, AIFF đối với MP3 Joiner Pro và MP3, MPA, WAV đôiối với MP3 Splitter (MP3 Cutter) Pro.Những tính năng của MP3 Splitter & Joiner:
• Dễ dàng sử dụng. Với giao diện đơn giản và dể hiểu bạn có thể bắt đầu bằng vài cú nhấp chuột mà thậm chí không cần bất cứ chỉ dẫn nào.
• Nhanh chóng và không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Chia và nối các tập tin MP3 trực tiếp không cần phải mã hóa lại, quá trình hoạt động rất nhanh chóng và giữ chính xác đúng như chất lượng âm thanh của tập tin MP3 gốc
• Hỗ trợ tập tin MP3 dung lượng lớn. MP3 Splitter & Joiner có thể nối và chia các tập tin MP3 có dung lượng lên đến 2GB (khoảng 2000 phút)
• Hỗ trợ VBR/VBRI MP3. MP3 Splitter & Joiner hỗ trợ các tập tin MP3 VBR (Variable Bitrate) [có thể thay đổi Bitrate]/ VBRI.
• Tích hợp trình biên tập thẻ ID3. Với trình biên tập thẻ ID3 được tích hợp sẵn bạn có thể thêm hoặc thay đổi thông tin thẻ ID3 (chẳng hạn như tiêu đề, ca sĩ, album, v...v...) của các tập tin MP3 đã chia hoặc nối theo ý muốn của bạn.

Những tính năng của MP3 Splitter & Joiner Pro - bao gồm tất cả các tính năng trong phiên bản chuẩn và cung cấp thêm nhiều tính năng mạnh mẽ như sau:
• Hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh. Hỗ trợ các tập tin âm thanh định dạng MP3, MPA, WAV đối với MP3 Splitter Pro và MP3, MPA, WAV, WMA/ASF, OGG, AIFF đối với MP3 Joiner Pro
• Nhanh chóng và không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Chia và nối các tập tin MP3 trực tiếp không cần phải mã hóa lại tập tin trong hầu hết các trường hợp (việc mã hóa lại sẽ chỉ áp dụng nếu chế độ "Conversion Merge" trong MP3 Joiner Pro được chọn), quá trình hoạt động rất nhanh chóng và giữ chính xác đúng như chất lượng âm thanh của tập tin MP3 gốc.
• Hỗ trợ tối đa những tập tin có dung lượng lớn. MP3 Splitter & Joiner có thể nối và chia các tập tin MP3 có dung lượng lên đến 4GB
• Tích hợp trình biên tập thẻ ID3 (bao gồm cả ID3v1 và ID3v2). Với trình biên tập thẻ ID3 được tích hợp sẵn bạn có thể thêm hoặc thay đổi thông tin thẻ ID3 (chẳng hạn như tiêu đề, ca sĩ, album, v...v...) của các tập tin MP3 đã chia hoặc nối theo ý muốn của bạn.

Những tính năng của Splitter Pro:
• Chia hàng loạt. Chia nhiều tập tin âm thanh cùng một lượt chỉ với một cú nhấp chuột.
• Hỗ trợ chia theo nhóm. Bạn có thể đặt các thông số để xếp tất cả các tập tin âm thanh vào các nhóm, chẳng hạn như: chuyển đổi chế độ chia, chia đặt biệt, lưu danh sách, chỉnh sửa thẻ ID3, v...v...
• Chia theo đoạn nhạc ( tự động nhận biết đoạn nhạc) MP3 Splitter & Joiner Pro có thể tự động nhận dạng các đoạn nhạc trong tập tin âm thanh để chia. Nó khá là hữu ích trong việc chia một tập tin âm thanh lớn thành nhiều phần nhỏ bằng các phát hiện phần yên lặng giữa các đoạn.
• Chế độ tự động chia, MP3 Splitter & Joiner Pro sẽ phân tích các tập tin MP3 bạn tải vào "Auto. Mode" và sau đó nó sẽ tự động chọn chế độ chia tốt nhất cho bạn

Những tính năng của Joiner Pro:
• Chế độ tự động nối, MP3 Splitter & Joiner Pro sẽ phân tích các tập tin MP3 bạn tải vào "Auto. Mode" và sau đó nó sẽ tự động chọn chế độ nối tốt nhất cho bạn.
• Tích hợp trình chuyển đổi định dạng âm thanh.. MP3 Splitter & Joiner Pro cho phép nối trực tiếp các tập tin âm thanh có định dạng khác nhau hoặc thông số mã hóa khác nhau.
[dịch bởi hp8100 - softvnn.com]


English:

MP3 Splitter & Joiner Pro is the advanced version of MP3 Splitter & Joiner and provides more powerful features besides all features in MP3 Splitter & Joiner. It builds MP3 Splitter (MP3 Cutter) Pro and MP3 Joiner Pro in one, you can split a large audio file into multiple smaller pieces or merge multiple audio files to a larger one.
Be able to merge and split audio files of extreme large size over 4GB. With 'Batch Split' feature, you can split multiple audio files easily by just a simple click. Be able to automatically detect the silence in the audio to split (Split by Silence), and you can easily to split a large single audio file to the separate segments/songs.With 'Partial Merge', you can merge any portions of audio files directly by just a simple click without export the portion in advance. Supports MP3, MPA, WAV, WMA/ASF, OGG, AIFF audio formats in MP3 Joiner Pro and MP3, MPA, WAV audio formats in MP3 Splitter (MP3 Cutter) Pro.


Features of MP3 Splitter & Joiner:
• Easy to Use. With the simple and straightforward interface, you can get started by few clicks even without reading any help.
• No Sound Quality Loss and Fast. Split and merge MP3 files directly without MP3 re-encoding, it is fast and keeps exactly the same sound quality of original MP3 files.
• Large MP3 File Support. MP3 Splitter & Joiner is able to join and split large MP3 files up to 2GB (about 2000 minutes).
• VBR/VBRI MP3 Support. MP3 Splitter & Joiner supports VBR (Variable Bitrate) / VBRI MP3 files.
• Built-in ID3 Tag Editor. With built-in ID3 Tag editor, you are able to add or change ID3 Tag information (such as title, artist, album, etc.) as you want to the split or merged MP3 files.

Features of MP3 Splitter & Joiner Pro - covers all features in the standard version and provides more powerful features as below:
• Multiple Audio Formats Support. MP3 Splitter Pro supports MP3, MPA, WAV audio files and MP3 Joiner Pro supports MP3, MPA, WAV, WMA/ASF, OGG, AIFF audio files.
• No Sound Quality Loss and Fast. Split and merge MP3 files directly without MP3 re-encoding in most cases (MP3 re-encoding will be applied only if the 'Conversion Merge' Mode is selected in MP3 Joiner Pro), it is fast and keeps exactly the same sound quality of original audio files.
• Extreme Large Audio File Support. MP3 Splitter & Joiner Pro is able to join and split extreme large audio files over 4GB.
• Built-in ID3 Tag Editor (ID3v1 and ID3v2 enabled). With built-in ID3 Tag editor, you are able to add or change ID3 Tag (ID3v1 and ID3v2) information (such as title, artist, album, etc.) as you want to the split or merged MP3 files.

Features of MP3 Splitter Pro:
• Batch Split. Split multiple audio files in a single split session by just a simple click.
• Split Group Support. You can quickly and easily set split parameters to all audio files in a split group, such as switch split mode, split special, save list, edit ID3 tag, etc.
• Split by Silence (Automatic Silence Detection). MP3 Splitter & Joiner Pro is able to automatically detect the silence in the audio to split. It is quite useful to split a large single audio file to separate segments/songs by detecting the silence between the segments.
• Automatic Split Mode. MP3 Splitter & Joiner Pro will analysis the MP3 file you just loaded in 'Auto. Mode' and then automatically select the best split mode for you.

Features of MP3 Joiner Pro:
• Automatic Merge Mode. MP3 Splitter & Joiner Pro will analysis the audio file you just loaded in 'Auto. Detect' Mode and then automatically select the best merge mode for you.
• Build-in Audio Converter. MP3 Splitter & Joiner Pro is able to directly merge audio files in different audio formats or in different encoding parameters.


Homepage

Size: 1.57 MB

[Image] Download Trial

[Image] Patch (MF) __________________

0 comments:

Post a Comment